Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Lappula FABRICIUS
Taxon : Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Lappula
Species Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT.

General Taxon Information
Ömür : İki nadiren Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : bozkır, kayalı ve taşlı yamaçlar, çorak yerler
Yükseklik : 380-2270
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Türkiye ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Kafkasya, İran, Afganistan, Pakistan, O. Asya, Sibirya, K. Amerika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, KARS, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, ANKARA, ÇANAKKALE, ÇORUM, ERZİNCAN, ERZURUM, KIRŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ
Based on Grids:
A1, A2, A3, A5, A6, A8, A9, B3, B4, B6, B7, B10