Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Lappula FABRICIUS
Taxon : Lappula sessiliflora (BOISS.) GÜRKE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Lappula
Species Lappula sessiliflora (BOISS.) GÜRKE

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-4
Habitat : tahrip edilmiş arazi, yol kenarları
Yükseklik : -1--1
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye Çöl, Transkafkasya, İran, Afganistan, Pakistan, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
MALATYA, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B7, C7