Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Rochelia REICHB.
Taxon : Rochelia disperma (L. FIL.) C. KOCH var. microcalycina (BORNM.) EDMONDSON

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kumlu tarlalar, tabaka ve serpantin üzerinde alpin çimenlik
Yükseklik : 1550-2100
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ERZURUM, KONYA, YOZGAT
Based on Grids:
A9, B8, B10