Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Asperugo L.
Taxon : Asperugo procumbens L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Asperugo
Species Asperugo procumbens L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : kireçtaşı ve serpantin yamaçlar, kayaların arasında, talaların ve tarla kenarı
Yükseklik : 80-2200
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. Türkiye, Karasal ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Ilıman Avrasya, K. Amerika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, ARDAHAN, ŞIRNAK, AĞRI, AYDIN, BURDUR, ÇANAKKALE, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, İÇEL, KONYA, KAHRAMANMARAŞ, SAMSUN, SİVAS, TEKİRDAĞ, VAN, YOZGAT
Based on Grids:
A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9, B1, B4, B5, B6, B8, B9, B10, C2, C3, C4, C5, C6, C8