Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Myosotis L.
Taxon : Myosotis olympica BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Myosotis
Species Myosotis olympica BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-9
Habitat : kayalık yamaçlar, çimenlik alpin çayırlıklar
Yükseklik : 2000-4100
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, KASTAMONU, BİTLİS, AĞRI, BURSA, GİRESUN, RİZE
Based on Grids:
A2, A5, A7, A8, B9, B10, C9, C10