Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Paracaryum (DC.) BOISS.
Taxon : Paracaryum cappadocicum BOISS. ET BAL.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalı ve volkanik yamaçlar
Yükseklik : 1050-2100
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : O. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, BURDUR, ERZİNCAN, KAYSERİ, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS
Based on Grids:
B5, B6, B7, C3, C7