Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Rindera PALLAS
Taxon : Rindera caespitosa (A. DC.) BUNGE

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalı veya topraklı yamaçlar, sık sık kireçtaşı üzerinde
Yükseklik : 1500-3050
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, ADIYAMAN, BİNGÖL, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, KAHRAMANMARAŞ, MUŞ, SİVAS, VAN
Based on Grids:
A8, B6, B7, B8, B9, C6, C10