Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Rindera PALLAS
Taxon : Rindera lanata (LAM.) BUNGE var. canescens (A. DC.) KUSN.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kıyılar, çayırlıklar, otlaklar, volkanik yamaçlar
Yükseklik : 1300-3050
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, K. Irak, KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ADIYAMAN, AĞRI, ANKARA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, ISPARTA, KAYSERİ, KONYA, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C3, C4, C7, C9, C10