Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Rindera PALLAS
Taxon : Rindera albida (WETTST.) KUSN.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : sarp kayalı veya toprak yamaçlar
Yükseklik : 2130-2930
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, VAN
Based on Grids:
B9, C9, C10