Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Trachelanthus KUNZE
Taxon : Trachelanthus cerinthoides (BOISS.) KUNZE

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalı kireçtaşı yamaçlar
Yükseklik : 1950-2300
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K., B. ve O. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, MUŞ
Based on Grids:
B8, C9, C10