Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
Statistics



Taxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Buglossoides MOENCH
Taxon : Buglossoides incrassata (GUS.) JOHNSTON

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Buglossoides
Species Buglossoides incrassata (GUS.) JOHNSTON

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : Cedrus ormanı, kireçtaşı kayalıklar, ekilmiş tarlalar, nehir etekleri
Yükseklik : 0-1700
Endemik : Endemik değil
Element : Akdeniz
Türkiye dağılımı : B. Türkiye, Karasal ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Akdeniz Havzası´ndan Fas´a, Lübnan´a

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, BURDUR, HATAY, İÇEL, İZMİR, KONYA, MUĞLA, NEVŞEHİR, ŞANLIURFA, UŞAK
Based on Grids:
A2, B1, B2, B3, B4, B5, C2, C3, C5, C6, C7