Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma polioxanthum RECH. FIL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma polioxanthum RECH. FIL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : Pinus ormanı, Quercus çalılığı, bozkır, kayalı kireçtaşı yamaçlar, nadas tarlaları
Yükseklik : 350-2150
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ŞIRNAK, BİTLİS, ELAZIĞ, ERZURUM, ESKİŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ, VAN
Based on Grids:
A3, B3, B7, B8, B9, C9, C10