Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma araraticum H. RIEDL

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma araraticum H. RIEDL

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kayalı volkanik yamaçlar, kireçtaşı hareketli kayalık, çimenlik orman açıklıkları
Yükseklik : 1500-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve komşu Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KASTAMONU, AMASYA, GÜMÜŞHANE
Based on Grids:
A4, A5, A7, B10