Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma aleppicum BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma aleppicum BOISS.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık veya Monokarpik
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : bozkır, tarlalar
Yükseklik : 300-880
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu (Mezopotamya)
Genel Dağılımı : Filistin, Suriye Çöl, Lübnan, K. Irak, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GAZİANTEP, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA
Based on Grids:
C6, C7, C8