Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma caucasicum LEVIN

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma caucasicum LEVIN

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalıklar
Yükseklik : 1240-2500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu (En D. uç)
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, ARTVİN
Based on Grids:
A3, B9