Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma mutabile BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma mutabile BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : hareketli kayalık, kireçtaşı uçurumlar, aşınan şist kenarlar, bozkırlar
Yükseklik : 1000-2740
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KB., K., G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, BOLU, MARDİN, KARABÜK, KASTAMONU, ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ, ORDU, VAN
Based on Grids:
A3, A4, A6, B6, B9, C6, C7, C8