Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma albo-roseum FISCH. ET MEY. subsp. sanguinolentum (VATKE) BORNM.

Chromozom Counts Information
 • Referans: Teppner (1974)
  • Örnek: H.Huss.s.n. (Mardin; Deir Zafran)
   Kromozom sayısı:30
 • Referans: Teppner (1980)
  • Örnek: C. Allaf. s.n. (Mardin; 5 km S.W. of Mardin)
   Kromozom sayısı:30

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma albo-roseum FISCH. ET MEY.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : kayalı kireçtaşı yamaçlar ve uçurumlar, şistli yamaçlar, bozkırlar, Quercus aegilops ormanı
Yükseklik : 300-2800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, MARDİN, AMASYA, ANTALYA, ELAZIĞ, İÇEL, KAHRAMANMARAŞ, NİĞDE, VAN
Based on Grids:
A5, B6, B7, B9, C4, C5, C6, C8