Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma rascheyanum BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma rascheyanum BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : kireçtaşı ve volkanik yamaçlar, bozkır, Quercus çalılığı
Yükseklik : 1000-2650
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu´dan Batıya doğru G. Anadolu´ya (Amanoslar)
Genel Dağılımı : B. Suriye, K. Irak, B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GAZİANTEP, HAKKARİ, SİİRT, ELAZIĞ, ERZİNCAN, HATAY, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
B9, B10, C6, C9