Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Onosma L.
Taxon : Onosma inexspectatum TEPPNER

Chromozom Counts Information
  • Referans: Teppner (1974)
    • Örnek: Watson et.al. 1845 (Adana; Nr. Top of Nur Da. pass.)
      Kromozom sayısı:14

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Onosma
Species Onosma inexspectatum TEPPNER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : aşşınan kenarlar ve kireçtaşı tepe etekleri, volkanik hareketli kayalıklar
Yükseklik : 700-2400
Endemik : endemik
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
OSMANİYE, HATAY, ISPARTA
Based on Grids:
C5, C6