Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Symphytum L.
Taxon : Symphytum kurdicum BOISS. ET HAUSSKN.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Symphytum
Species Symphytum kurdicum BOISS. ET HAUSSKN.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : Abies ormanı, gölgeli kayalıklar, uçurumlar ve dere kenarları
Yükseklik : 1200-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, MARDİN, BATMAN, BİTLİS
Based on Grids:
B8, B9