Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Cynoglottis (GUSUL.) VURAL ET KIT TAN
Taxon : Cynoglottis chetikiana VURAL ET KIT TAN subsp. paphlagonica (HAUSSKN. EX BORNM.) VURAL ET KIT TAN

Chromozom Counts Information
  • Referans: van Loon & de Jong (1978)
    • Örnek: van Loon & de Jong 15565 (Kocaeli/Sakarya; İzmit to Sapanca)
      Kromozom sayısı:24

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-10
Habitat : kuru kayalık yamaçlar, kireçtaşı çağıllıklar ve çıkıntılar, Abies , Pinus orman açıklıkları
Yükseklik : 400-1700
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AMASYA, ANKARA, ANTALYA, HATAY, ISPARTA, İÇEL, KAYSERİ, KONYA, TOKAT, UŞAK
Based on Grids:
A4, A5, A6, B2, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6