Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Anchusa L.
Taxon : Anchusa aucheri DC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Anchusa
Species Anchusa aucheri DC.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : çağıllıklar, kırlar, b.g.
Yükseklik : 400-1700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., G. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Kıbrıs, Lübnan, Filistin, Sina, K. Irak, B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HAKKARİ, MARDİN, ŞIRNAK, ADIYAMAN, ELAZIĞ, GÜMÜŞHANE, HATAY, SİNOP, SİVAS, YOZGAT
Based on Grids:
A5, A6, A7, B5, B7, B8, C5, C6, C7, C8, C9