Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Nonea MEDICUS
Taxon : Nonea caspica (WILLD.) G. DON

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Nonea
Species Nonea caspica (WILLD.) G. DON

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : nadas tarlaları, yolkenarları, çimenlik ve kayalık yamaçlar, çakıllı bozkır
Yükseklik : 0-1750
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, İran (G. Hariç), Afganistan, Pakistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, BİTLİS, ANKARA, BURDUR, ESKİŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİNOP, KARAMAN
Based on Grids:
A3, A4, A5, A9, B3, B4, B5, B9, B10, C3, C4, C5