Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Nonea MEDICUS
Taxon : Nonea anchusoides BOISS. ET BUHSE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Nonea
Species Nonea anchusoides BOISS. ET BUHSE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık yamaçlar, işlenebilir arazi, sulak çayırlar
Yükseklik : 1800-2650
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, MALATYA, VAN
Based on Grids:
B7, B9, C9, C10