Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Caccinia SAVI
Taxon : Caccinia macranthera (BANKS ET SOL.) BRAND var. crassifolia (VENT.) BRAND

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : nadas tarlalarındaki kumlu toprak üzerinde, kıyılar, tepe etekleri, kuru yamaçlar
Yükseklik : 0-1900
Endemik :
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Pamir-Alay Dağları

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, ERZİNCAN, ERZURUM, VAN
Based on Grids:
A8, A9, B7, B8, B9, C10