Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Verbascum L.
Taxon : Verbascum suworowianum (C. KOCH) O. KUNTZE var. papillosum (MURB.) HUB.-MOR.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Verbascum
Species Verbascum suworowianum (C. KOCH) O. KUNTZE

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : bozkır, volkanik kesek
Yükseklik : 820-1500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR
Based on Grids:
B10