Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Verbascum L.
Taxon : Verbascum laetum BOISS. ET HAUSSKN.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Verbascum
Species Verbascum laetum BOISS. ET HAUSSKN.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : Quercus brantii çalılığı, taşlı yamaçlar, tahıl tarlası, nadas tarlaları
Yükseklik : 400-1000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
MARDİN, SİİRT, ŞIRNAK, ŞANLIURFA
Based on Grids:
C7, C8, C9