Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Verbascum L.
Taxon : Verbascum varians FREYN ET SINT. var. varians BOISS. ET BAL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Verbascum
Species Verbascum varians FREYN ET SINT.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : Quercus çalılığı, bozkır, kayalık yamaçlar, lav molozları
Yükseklik : 100-2450
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Türkiye
Genel Dağılımı : Transkafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AĞRI, ANKARA, ARTVİN, ÇORUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, GÜMÜŞHANE, ORDU
Based on Grids:
A4, A5, A6, A7, A8, A9, B3, B7, B9, B10