Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Verbascum L.
Taxon : Verbascum eriorrhabdon BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Verbascum
Species Verbascum eriorrhabdon BOISS.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : Piceae orientalis ormanları, serpantin yamaçlar, yol kenarları
Yükseklik : 300-1400
Endemik : endemik
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GİRESUN, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8