Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Scrophularia L.
Taxon : Scrophularia orientalis L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Scrophularia
Species Scrophularia orientalis L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : sulak çayırlar, kayalık volkanik yamaçlar ve sel yatakları
Yükseklik : 1180-2400
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran, O. ve K. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARDAHAN, AĞRI, ELAZIĞ, ERZURUM, GÜMÜŞHANE
Based on Grids:
A7, A8, A9, B8, B9, B10