Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

Statistics



Taxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Scrophularia L.
Taxon : Scrophularia nodosa L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Scrophularia
Species Scrophularia nodosa L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : dere kenarları, çimenlik yerler, makiler
Yükseklik : 400-2275
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : Trakya ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Ilıman Avrasya Hariç Akdeniz Havzası

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GİRESUN, KIRKLARELİ, RİZE
Based on Grids:
A1, A7, A8