Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Scrophularia L.
Taxon : Scrophularia nachitschevanica GROSSH.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Scrophularia
Species Scrophularia nachitschevanica GROSSH.

General Taxon Information
Ömür : Tek veya İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kumlu callıgonum bozkırı, çıplak killi toprak,göl kıyıları,kayalık volkanik tepe kenarları
Yükseklik : 800-1750
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : G. Transkafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, AĞRI, VAN
Based on Grids:
B9, B10