Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Scrophularia L.
Taxon : Scrophularia olympica BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Scrophularia
Species Scrophularia olympica BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : çağıllık ve kayalık yamaçlar, dere kenarları, subalpin göl kenarları
Yükseklik : 960-3685
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kırım, Kafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BATMAN, ÇANKIRI, BİTLİS, AĞRI, ARTVİN, BURSA, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ
Based on Grids:
A2, A4, A7, A8, B5, B8, B9, B10, C9