Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Scrophularia L.
Taxon : Scrophularia cinerascens BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Scrophularia
Species Scrophularia cinerascens BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : seyrek kayalı volkanik kireçtaşı ve tebeşirli yamaçlar ve kıyıları
Yükseklik : 1500-2500
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARDAHAN, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, VAN
Based on Grids:
A8, A9, B7, B8, B9, B10