Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Veronica L.
Taxon : Veronica balansae STROH

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Veronica
Species Veronica balansae STROH

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : alpin otlakların nemli yerlerinde, ıssız alpin kırlar, serpantin çakıllık
Yükseklik : 100-2200
Endemik : endemik
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HATAY, İÇEL, KAYSERİ, KAHRAMANMARAŞ, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B5, C5, C6, C7