Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Lagotis GAERTNER
Taxon : Lagotis stolonifera (C. KOCH) MAXIM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Lagotis
Species Lagotis stolonifera (C. KOCH) MAXIM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : kısa kesek, ağır kil, subalpin otlaklar, kır kenarları
Yükseklik : 1300-2300
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Gürcistan, Ermenistan, KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, SİİRT, AĞRI, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, SİVAS, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B6, B7, B8, B9, B10