Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Melampyrum L.
Taxon : Melampyrum arvense L. var. arvense L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Melampyrum
Species Melampyrum arvense L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 5-9
Habitat : Quercus ve Fagus çalılıklarındaki otlaklar, kayalık yamaçlar, tahıl tarlası
Yükseklik : 150-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. Türkiye
Genel Dağılımı : Karasal Anadolu

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, IĞDIR, KASTAMONU, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, KÜTAHYA, ORDU, RİZE, SAMSUN, TUNCELİ
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B7, B8, B10