Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Euphrasia L.
Taxon : Euphrasia juzepczukii DENISSOVA

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Euphrasia
Species Euphrasia juzepczukii DENISSOVA

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : çimenlik yamaçlar, çağıllıklar ve kaya sekiler
Yükseklik : 2700-3600
Endemik : Endemik değil
Element : Hirkan-Karadeniz
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, K. ve KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, AĞRI, VAN
Based on Grids:
B9, B10, C9