Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Pedicularis L.
Taxon : Pedicularis crassirostris BUNGE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Scrophulariaceae
Genus Pedicularis
Species Pedicularis crassirostris BUNGE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : eriyen karların yakını
Yükseklik : 3000-4420
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : D. Anadolu (D. uç)
Genel Dağılımı : Kafkaslar, Gürcistan, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI
Based on Grids:
A9, B9, B10