Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Scrophulariaceae
Genus : Bungea C. A. MEYER
Taxon : Bungea trifida (VAHL) C. A. MEYER

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kuru, kayalık ve kireçtaşı yamaçlar, topraky tepeler, meralar
Yükseklik : 940-2500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Anti-Lübnan, Ermenistan, K., KB., B. ve O. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, ŞIRNAK, BİTLİS, ANKARA, BURDUR, ELAZIĞ, ERZURUM, ESKİŞEHİR, KAYSERİ, KONYA, NEVŞEHİR, SAMSUN, UŞAK
Based on Grids:
A4, A6, A8, A9, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, C3, C4, C9, C10