Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Acanthaceae
Genus : Acanthus L.
Taxon : Acanthus dioscoridis L. var. lacinitaus FREYN

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Scrophulariales
Family Acanthaceae
Genus Acanthus
Species Acanthus dioscoridis L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : volkanik kayalar, uçurumlar, tebeşirli toprak, tepeler, nadas tarlaları, bozkır
Yükseklik : 1300-2200
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, MARDİN, BİTLİS, DİYARBAKIR, ERZİNCAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, TUNCELİ
Based on Grids:
B6, B7, B8, B9, C7, C8, C9, C10