Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Ajuga L.
Taxon : Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER subsp. mardinensis P. H. DAVIS

Vernacular Names of The Taxon
Yer Çamı

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Ajuga
Species Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER

General Taxon Information
Ömür : Çok, İki veya Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : kireçtaşı kayalıklar ve kalkerli bozkırlar
Yükseklik : 900-1500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BATMAN, ŞIRNAK
Based on Grids:
C9