Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Scutellaria L.
Taxon : Scutellaria tourneforti BEANTHAM

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Scutellaria
Species Scutellaria tourneforti BEANTHAM

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : shody kayalıklar, meşe ormanları, kayalık yamaçlar, eğimli çayırlıklar
Yükseklik : 1750-2440
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ
Based on Grids:
C9, C10