Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Eremostachys BUNGE
Taxon : Eremostachys glabra BOISS. EX BENTHAM

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : ?
Yükseklik : 0-900
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. (D. Sonu) Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS
Based on Grids:
B10