Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Lamium L.
Taxon : Lamium album L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Lamium
Species Lamium album L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : Abies ormanları, meşe çalılığı, kaya yamaçları (genellikle volkanik), dere kenarları
Yükseklik : 990-3100
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : KD. Karasal ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrasya´nın Sıcak bölgeler, Akdeniz bölgesinde nadir

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, HAKKARİ, BİTLİS, ERZURUM, GİRESUN, İÇEL, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B5, B8, B9, B10, C5, C9, C10