Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Lamium L.
Taxon : Lamium tomentosum WILLD. var. tomentosum WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Lamium
Species Lamium tomentosum WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : volkanik kaya, kalkerli yamaçlar
Yükseklik : 2400-3700
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu ( Daha Çok Ağrı Dağı)
Genel Dağılımı : K. İran, Azerbaycan, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, VAN
Based on Grids:
B9, B10