Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Calamintha MILLER
Taxon : Calamintha caroli-henricana KIT TAN ET SORGER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Calamintha
Species Calamintha caroli-henricana KIT TAN ET SORGER

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : lav kayaları yakınında kireçtaşı omuzları
Yükseklik : 2400-2700
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
VAN
Based on Grids:
B10