Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Cyclotrichium (BOISS.) MANDEN. ET SCHENG.
Taxon : Cyclotrichium stamineum (BOISS. ET HOHEN.) MANDEN. ET SCHENG.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : odunsu ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık kşreçtaşı yamaçlar
Yükseklik : 1200-1830
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ
Based on Grids:
C9, C10