Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Thymus L.
Taxon : Thymus leucotrichus HAL. var. austroanatolicus JALAS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Thymus
Species Thymus leucotrichus HAL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : dağ stepleri, kayalık yamaçlar
Yükseklik : 1900-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Lübnan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, ANTALYA, HATAY, KAYSERİ
Based on Grids:
B5, B6, C6, C7