Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Ziziphora L.
Taxon : Ziziphora persica BUNGE

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : bozkır, çakıl terraces, yolkenarları, nadas tarlaları, kuru yamaçlar
Yükseklik : 730-1750
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KİLİS, IĞDIR, BATMAN, ÇANKIRI, KASTAMONU, ANKARA, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ, KONYA
Based on Grids:
A4, A5, A7, A9, B4, B5, B7, C5, C6, C8